Kalendarium

<< Wrzesień 2018 >>
Kino
PnWtŚrCzPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

MCK SOKÓŁ TV

IV Zjazd Karpacki | skrót z konferencji prasowej

W dniach 28-30 września br. w Nowym Sączu odbędzie się IV ZJAZD KARPACKI, ...

Odsłon20Zobacz więcej ...
Koncerty Wolności - relacja

9 września w pięciu miejscowościach Małopolski: Brzesku, Dobczycach, ...

Odsłon20Zobacz więcej ...
IV Zjazd Karpacki: Wirtuozi Karpat

IV ZJAZD KARPACKI w 80. rocznicę Święta Gór w Nowym Sączu

28-30 września 2018

 

Odsłon74Zobacz więcej ...
IV Zjazd Karpacki

IV ZJAZD KARPACKI w 80. rocznicę Święta Gór w Nowym Sączu - wydarzenie ...

Odsłon84Zobacz więcej ...
5 edycja Studium Kapelmistrzowskiego - egzamin

Zainaugurowaną we wrześniu 2016 roku 5 edycję Studium Kapelmistrzowskiego ukończyło 23 absolwentów, ...

Odsłon45Zobacz więcej ...

Mecenat Małopolski, konsultacje w SOKOLE, 2 miliony do wzięcia,

Mecenat Małopolski, konsultacje w SOKOLE, 2 miliony do wzięcia,

Departament, Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na konsultacje dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2013 r. pn. Mecenat Małopolski.

Konsultacje odbędą się:
- 11 grudnia 2012 r. w Tarnowie w siedzibie Agendy Zamiejscowej sala 125, przy al. Solidarności 59 w godzinach od 10:00 do 16:00;
- 13 grudnia 2012 r. w Nowym Sączu w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przy ul. Długosza 3, (sala Klubowa), w godzinach od 10.00 do 16:00;
- 17 grudnia 2012 r. w Oświęcimiu w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (II piętro) przy ul. ul. Bema 4 w godzinach od 10:00 do 16:00.
- 19 grudnia 2012 r. w godzinach od 10:00 do 16:00  w Krakowie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (nowy budynek V piętro sala 558) przy ul. Racławickiej 56;
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem ofert w konkursie Mecenat Małopolski.
 

*****
Warto wiedzieć

 

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. Mecenat Małopolski.
W ramach konkursu przewidziano 7 kierunków wsparcia realizacji zadań:
•    Twórczość profesjonalna;
•    Tożsamość oraz kreatywność;
•    Przestrzeń dla piękna;
•    Zapis – literatura, wydawnictwa, media;
•    Kultury równoległe;
•    Kultura przez pokolenia;
•    Znaki czasu – etos patriotyczny.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2013 roku i będą się kończyć do 10 grudnia 2013 roku. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. Mecenat Małopolski Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2 000 000 zł. Termin składania ofert do udziału w konkursie upływa w dniu 31.12.2012 r. (liczy się data wpływu oferty do urzędu). Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 (parter, nowy budynek) w Krakowie
Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 15 000 zł.
Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości:
1.    20% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji mieści się w przedziale od 15 000 zł do 50 000 zł,
2.    50% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji przekracza 50 000 zł.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem  finansowym, osobowym i rzeczowym.
Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego; środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych; pozostałe np. od sponsorów) oraz wkładu osobowego .
Oferenci mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem i jego załącznikami (ramowy wzór oferty, wzór umowy, ramowy wzór sprawozdania).
Załączniki do oferty:
a)    aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, odpis z Rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni socjalnych) lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta. Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym (dla podmiotów kościelnych dokumentem takim jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych);
b)    inne dokumenty, jeśli są wymagane np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (które nie posiadają osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny); w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w  § 7 pkt. VI ust. 2 Regulaminu konkursu, należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;
c)    Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie Statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS;
d)    dokument poświadczający zakres prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (statut lub inny akt wewnętrzny - zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Regulamin otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury pn. Mecenat Małopolski na 2013 rok wraz z załącznikami można znaleźć na stronach:
http://www.malopolskie.pl/Kultura/Mecenat/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Kultura/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem ofert w konkursie „Mecenat Małopolski”.


 

Dodaj na Wykop Dodaj na Facebook Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Śledzika
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.